صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود .درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد .اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركزگرديد.با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات ما شامل موارد ذيل مي باشدالف -انواع زانويي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز" 2/1الي"14

ب-انواع سه راهي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز"2/1الي" 8 

ج-انواع تبديل جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز"4/3الي "12

د-انواع سردنده شامل درزدار ومانيسمان از سايز "2/1الي"6 

ه-انواع كپ جوشی شامل تخت وگودمحصولات ما دربسته بنديهاي مناسب وماركدار عرضه مي گردد.لازم به ذكر است كه اتصالات مانسيمان با مارك ايران اتصال واتصالات درزدار با مارك آسيا مي باشد  

جهت آشنايي بيشتر با محصولات ما به قسمتهاي مربوطه در سايت مراجعه نمايي


اینستاگرام iranetesal  

© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :