روش گرم
از این روش جهت تولید سه راهای سایز بالا استفاده می شود  که نسبت به روش سرد دارای هزینه کمتر ولی سرعت عمل پایین ترمی باشد این روش کیفیت سه راهی نسبت به روش سرد پایین تر می باشد در شکل ذیل می توانید نمای شماتیک این روش را مشاهده فرمایید


همچنین می توانید دستگاههای مورد استفاده در این روش را مشاهده فرمایید


© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :