روش تولید تبدیل
متداول ترین روش تولید تبدیل بصورت چارت ذیل میباشد
در این روش لوله به قطعات خاصی برش می خورد وپس از فورج شدن درون قالب به قسمت پخ زنی منتقل شده وبعد باید در درون کوره عملیات حرراتی گذاشته شود وبه اصطلاح تنش گیری شود و بعد به قسمت رنگ ومارک منتقل شده ورنگ ومارک وبسته بندی شود نکته مهم در این روش این است که اگر به خواهیم چند سایز پایین تر تولید شود حتما باید مرحله به مرحله باشد بطور مثال برای تولید تبدیل2*4
ابتدا باید 3*4تولید شود بعد بع2/5*4تبدیل شده پس از آن به 2*4تبدیل گردد به همین خاطر قیمت تمام شده بیشتر میگردد© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :