سایر نکات ايمني
1)  از وسايل گاز استاندارد و مجهز به ترموکوپل استفاده شود .
2) استفاده از دودکش استاندارد با توجه به اينکه وزن مولکولي گازهاي حاصل از احتراق سنگين تراز هواست .
3)  عبور دودکش هاي وسايل گازسوز بايستي از ديوار هاي گرم ساختمان يا حداقل عايقکاري شود تا دماي خود را از دست ندهد در صورت سرد شدن دودکش امکان خروج اين گازها وجود نخواهد داشت .
4)  حداقل ارتفاع دودکش از سطح وسيله گازسوز نبايد کمتر از 3 متر باشد .
5)  قطر داخلي دودکش با توجه به ظرفيت وسيله گازسوز طراحي مي شود نبايد از تبديل کاهش قطر استفاده شود .
6)  قطر دودکش آبگرمکن ديواري و شومينه حتي الامکان نبايد کمتر از 15 سانتيمتر باشد .
7) 
صاف و صيقلي بودن قطر داخلي دودکشها باعث سهولت در خروجي گازهاي احتراق مي شود و توصيه مي گردد از لوله هاي فنري استقاده نگردد .
8) ارتفاع دودکش در خروجي از کف پشت بام نبايد کمتر از يک متر باشد ضمناً حداقل با ساير موانع نيز بايستي يک متر فاصله داشته باشد و ترجيحاً از کلاهک H استفاده شود .
9) همواره از سلامت دودکش ، کلاهک ، زانويي ها و اتصالات و مسدود نبودن آن اطمينان کامل داشته باشيد .
10)  جهت جلوگيري از توليد گاز CO براي هر مترمکعب گاز مصرفي حداقل 15 متر مکعب هواي تازه نياز مي باشد. ضروري است کليه وسايل گازسوز با توجه به اين نسبت هواي تازه براي آن محل تأمين گردد، وجود روزنه هاي زير درها براي اين منظور مفيد خواهد بود .
11) حتي الامکان در آپارتمانهاي زير 60 متر مربع از سيستم حرارت مرکزي استفاده شود و از بخاري و آبگرمکن استفاده نشود. در غير اين صورت نسبت به تعبيه دريچه اي در پشت وسيله گازسوز جهت تأمين هواي مورد نياز ضروري مي باشد.
12) نصب درپوش روي شير هاي بلااستفاده در منازل الزامي مي باشد .
13)   هر شير گاز فقط و فقط جهت يک وسيله گازسوز استفاده شود .
14) حداکثر طول شيلنگ وسايل گاز سوز نبايد از 120 سانتيمتر بيشتر باشد . و از عدم ترک آن و سلامت بست هاي آن اطمينان حاصل شود. حداکثر 2 الي 3 سال يکبار تعويض شود و نبايد در معرض اشياء تيز و بررنده قرار بگيرد .
15) موقع ترک منزل به مدت طولاني حتماً شير اصلي ( بعد از کنتور ) بسته شود .
16)  از قرار دادن اشياء قابل اشتعال ، پرده و ... در مجاورت وسايل گازسوز که سبب آتش سوزي مي گردد خودداري گردد .
17) از واژگون يا افتادن دودکش و عدم باز بودن درزهاي اتصال دودکش اطمينان حاصل شود .
18) ترجيحاً براي هر وسيله گازسوز از دودکش مستقل استفاده شود .
19) در ساختمانهاي معمولي تأمين هوا از داخل ساختمان براي هر يک متر مکعب بر ساعت گاز مصرفي حداقل 50/56 متر مکعب فضا براي تأمين هواي احتراق مورد نياز دستگاه گازسوز ضروري است
20) نصب دستگاههاي گازسوز در فضاي کاملاً بسته و بدون هرگونه پيش بيني دريافت هواي احتراق مجاز نيست .
21) نصب وسايل گازسوز در فضا هاي با خطر ، خوابگاهها ، خانه سالمندان ، مهدکودک ها ، اتاقهاي نگهباني ، انبار ها و ... ممنوع مي باشد
22) هر گونه تغييرات در سيستم لوله کشي گاز و يا توسعه آن بايستي با هماهنگي شرکت گاز استان و نظام مهندسي صورت پذيرد.


© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :