بخاري
با سرد شدن هوا اولين اقدام در تمامي خانواده ها آماده كردن بخاري جهت تامين گرما مي باشد.اما قبل از اينكه بخاريهاي گازي خود را روشن كنيد به اين نكات دقيقا توجه كنيد تا بتوانيد در كنار خانه گرم، آسايش و راحتي خيال هم داشته باشيد. از نكات اساسي اين است كه هميشه اجازه بدهيد هواي كافي براي سوختن به بخاري گاز سوز برسد.وجود روزنه هاي ريز درها براي اين كار مفيد مي باشند.
از تبديل بخاري و ساير وسايلي كه با سوختهاي ديگر مورد استفاده قرار ميگيرندبه نوع گاز سوز جدا خودداري فرمائيد.
بخاري ، آبگرمكن و شومينه بايد به يك دودكش مجزا ومجهز به كلاهك در پشت بام متصل باشند.
قرار گرفتن پرده،لباس ، رختخواب ، ظرف پلاستيك و ساير اشيا قابل اشتعال در مجاورت بخاري مي تواند سبب وقوع آتش سوزي در منزل گردد در صورتي كه بعد از فصل سرما، بخاري را جمع آوري مي كنيد، حتما انتهاي شير را با در پوش مسدود نمائيد و در هنگام وصل مجدد از افراد با صلاحيت كمك بخواهيد
در صورتي كه احساس كرديد سوخت بخاري ناقص بوده و يا با شعله آبي نمي سوزد به آن بي تفاوت نمانيد،ممكن است اين نقص از نرسيدن هواي كافي به بخاري باشد.

دقت نمائيد:

بخاري بايستي همواره با شعله آبي بسوزد.
توجه كنيد كه وسائل گاز سوز (آبگرمكن ، بخاري) باشعله آبي بسوزد .در صورتي كه با شعله زرد مي سوزد بايستي آنرا فورا از سرويس خارج كنيد و جهت رفع عيب به تعمير كاران متخصص اطلاع دهيد.
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :