آبگرمكن
از وسائل گاز سوزي كه عمدتا پس از لوله كشي گاز منازل تهيه مي شود آبگرمكن است.اين وسيله كه همانند وسايل گاز سوز ديگر به خودي خود هيچ خطري ندارد ودر واقع جهت استفاده به منظور راحتي و آسايش خانواده تامين مي گردد چنانچه اصول ايمني در كاركردن با آن رعايت نشود مي تواند خطر ساز و فاجعه آفرين باشد.
علاوه بر توصيه هاي قبلي در خصوص نصب وسائل گاز سوز كه در صفحات قبل اشاره شد ، لازم است به اين نكته اشاره شود كه نصب آبگرمكن گازي در اتاق يا حمامي كه به طور عادي هوا در آن جريان ندارد باعث كمبود اكسيژن شده و ايجاد خفگي مي نمايد، ضمن اينكه نصب هر گونه وسيله گاز سوز در حمام مغاير مسائل ايمني است.
توصيه مي گردد بهتر است:
از نصب آبگرمكن ديواري در منازلي كه زير بناي آن كمتر از 50 متر مربع مي باشد خودداري و به جاي آن آبگرمكن زميني استفاده شود چون مصرف آبگرمكن هاي ديواري بالا ست و هنگامي كه در سرويس قرار مي گيردموجب كمبود اكسيژن در منزل مي گردد.
پس هميشه يادتان باشد:
آبگرمكن و ساير وسائل گاز سوز را هرگز در حمام وصل نكنيد.
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :