اجاق گاز
يكي از وسائلي كه بي شك در منزل تمامي مشتركين وجود دارد ، اجاق گاز است.اجاق گاز وسيله اي است كه بيشتر از وسائل منزل و در اكثر ساعات شبانه روز مورد استفاده قرار مي گيرد و استفاده از آن هم مختص خانمهاي خانه دار نبوده وساير اعضاي خانواده نيز كم و بيش ودر مواقع لزوم از اجاق گاز استفاده مي نمايند. آمار حوادثي كه بر اثر بي احتياطي و عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از اجاق گاز روي ميدهد متاسفانه در مقايسه با ساير وسائل گاز سوز بيشتر مي باشد. به اين ترتيب و با توجه به گستردگي استفاده از اجاق گاز وبراي اينكه وسيله گاز سوز مبدل به وسيله اي مطمئن جهت آسايش زندگي شما و خانواده تان گردد لازم است نكاتي را جهت آگاهي تمام اعضا خانواده شما مشترك گرامي ذكر نمائيم:
توصيه مي شود بهتر است وسائل گاز سوزي كه در يك محل به طور ثابت نصب مي شوند به وسيله لوله فلزي به سيستم لوله كشي وصل گردند
حرف اول ما اين است كه :
در اجاق گازهائي كه پيلوت (شمعك) ندارند هميشه ابتدا كبريت را روشن و سپس شير گاز را باز كنيد.مجدداتوصيه ميكنيم كه از باز كردن شير اجاق گاز قبل از روشن كردن كبريت خودداري كنيد در غير اين صورت در فاصله بين باز كردن شير اجاق گاز و روشن كردن كبريت گاز در فضاي آشپز خانه منتشر شده و ممكن است باعث انفجار و آتش سوزي گردد.
اگر اجاق گاز و وسائل گاز سوزي كه مورد استفاده شما قرار ميگيرد داراي پيلوت(شمعك) مي باشند چنانچه بعد از باز كردن شير گاز مشعل روشن نشود معلوم ميشود كه يا پيلوت ميزان نيست و يا خاموش شده است.در هر حال بايد فورا شير گاز را بست و به بررسي و رفع علت پرداخت.
سر رفتن غذا و مانند آنها بر روي اجاق گاز ممكن است باعث خاموش شدن شعله گردد. بنابراين هنگام استفاده از اجاق گاز بايد دقت شود كه ظرف غذا سر نرود.چنانچه اين عمل اتفاق افتاد و شعله خاموش شد بايد فورا شير گاز را بست و پس از خارج نمودن گاز منتشر شده در فضاي آشپزخانه ، اجاق گاز را تميز و آماده روشن كردن مجدد نمود.
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :