كنتور و رگلاتور
قبل از اينكه وسائل گاز سوز خود را به سيستم لوله كشي گاز طبيعي وصل نمائيد لازم است به چند نكته مهم توجه داشته باشيد:
رگلاتور و كنتور نصب شده براي ساختماني كه شما درآن زندگي مي كنيد ظرفيت معيني دارند و بيش از حد تعيين شده نمي توانند جوابگوي مصرف باشند. بنابراين چنانچه قصد توسعه لوله كشي داخلي و اضافه نمودن وسائل گاز سوز را داريد حتما اين موضوع را با شركت ملي گاز ايران در ميان بگذاريد تا ضمن دريافت راهنمائيهاي لازم در صورتي كه نياز به تعويض ركلاتور و كنتور باشد اقدام گردد.
حرف اول ما اين است كه :
توسعه لوله كشي داخلي و و اضافه نمودن وسائل گاز سوز بدون اطلاع شركت ملي گاز ايران ممنوع مي باشد
توجه به اين نكته ضروري است كه رگلاتور و كنتور گاز توسط شركت ملي گاز ايران با رعايت تمام نكات ايمني و فني در محل مناسب نصب مي گردد.
بنابراين فقط شركت ملي گاز ايران مجاز است در صورت لزوم محل آنها را تغيير دهد.
اگر علمك گاز شما در كوچه باريك مي باشد، به طوريكه در معرض خطر برخورد ديواره وانت بار به آن مي باشد بهتر است روي دماغه رگلاتور شبرنگ چسبانده شود
هرگز جهت حفاظت رگلاتور در كوچه از توري سيمي استفاده نكنيد چون موجب خسارت به لوله و رگلاتور مي گردد.
در صورتي كه قصد تخريب منزل و نوسازي داريد ، حتما بايستي به شركت ملي گاز اطلاع دهيدتا علمك را جمع كند.
چنانچه با موارد قطع گاز از رگلاتور يا كنتور روبرو شديد از هر گونه دستكاري در آنها خودداري نموده و فورا موضوع را به اطلاع پستهاي امدادي شركت ملي گاز ايران برسانيد.
رگلاتور مجهز به وسائل ايمني خاص است كه در صورت بروز هر گونه نقص در سيستم لوله كشي شهر، به طور اتوماتيك جريان گاز را قطع مي كند تا مصرف كنندگان در معرض خطر قرار نگيرند.
به خاطر داشته باشيد از دستكاري كنتور و رگلاتور اكيدا خودداري نماييد 
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :