برای جدول استاندارد 3076 موسسه استاندارد ملی ایران اینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول استاندارد بین المللی زانوهای بلنداینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول استاندارد بین المللی زانوهای کوتاه اینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول استاندارد بین المللی زانوهای 180درجه اینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول استاندارد بین المللی سه راهای مساوی اینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول استاندارد بین المللی سه راه های مختلف اینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول استاندارد بین المللی تبدیلهای هم مرکز و غیر هم مرکزاینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول استاندارد بین المللی کپها اینجا کلیک کنید

برای دانلود جدول کلی استاندارد بین المللی اتصالات اینجا کلیک کنید

3076

 

 

اتصالات جوشي گازرساني -  ويژگيها و روشهاي آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ دوم

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است درايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين وتدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شوراي عالي استاندارد اجباري اعلام نمايد . وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از :

)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي - انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور -ترويج استانداردهاي ملي - نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباری -كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري وجلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان - مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف- ترويج سيستم   متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش - آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم (.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمندي هاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد .

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود .

 

 

 

كميسيون استاندارد اتصالات جوشي گازرساني - ويژگيهاو روشهاي آزمون

 

رئيس

                                                                                        

عباس صالحی               فوق لیسانس مهندسی متالوژی             شرکت ملی گاز ایران

 

اعضا:

بنائ درخشان-محسن        لیسانس مهندسی مکانیک       موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

جان نثار ایران-ایوب        کارشناس فنی                   شرکت ایران ودر

حبیبی-مسعود                کارشناس فنی                   کارگاه صنعتی حبیبی

کشور دوست –ابراهیم      کارشناس فنی                  شرکت صنایع فولادی افکا

کشور دوست –سیاوش     کارشناس فنی                  شرکت صنایع فولادی افکا

ناصح زاده-محمد کاظم     لیسانس مکانیک               وزارت صنایع سنگین

 

دبیر:

پیروز بخت- نیره          لیسانس مهندسی متالوژی     موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

هدف

دامنه كاربرد

ويژگيها

روش هاي آزمون

بازرسي

ضمانت

مردود بودن و تجديدنظر

نمونه برداري

نشانه گذاري

شرايط تكميلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

پيشگفتار

 

استاندارد اتصالات جوشي گاز رساني   ويژگيها و روشهاي آزمون كه به وسيله كميسيون فني اتصالات گاز رساني تهيه و تدوين شده و در چهل و دومين كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 68/8/22 مورد تاييد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آن ها استفاده نمود . در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 

ASTM A 234 – 1984 = specification for piping fittings of wrought carbon steel and alloy steel for moderate and elevated temperature

ANSI B 16.8-1978 = factory made wrought steel buttwelding fittings

 

 

 

اتصالات جوشي گاز رساني - ويژگيها و روشهاي آزمون

-1  هدف:

هدف از تدوين اين استاندارد , تعيين ويژگيها , روش هاي آزمون نمونه برداري و نشانه گذاري اتصالات جوشي گاز رساني از جنس فولاد كربني و آلياژي كارپذير مي باشد .

-2  دامنه كاربرد :

اين استاندارد در برگيرنده اتصالات بدون درز 1 و درزجوش 2  تا اندازه اسمي 24 از قبيل زانويي  ,3 سه راهي  ,4 زانويي تبديل 5  ,زانويي 180 درجه , 6چهار راهي , 7سه راهي و چهار راهي هاي تبدیل 8  , درپوش 9  , تبديل كج و تبديل مستقيم 10  از جنس فولاد كربني و آلياژي كارپذير بوده و در دماي معمولي به كار مي رود . اين استاندارد در برگيرنده اتصالات تهيه شده از طريق ريخته گري و يا ماشين كاري شده پس از ريخته گري نمي باشد .

-3  ويژگيها :

1-3 .مواد :

.1-1-3چنانچه اتصالات بصورت بدون درز ساخته شوند , مواد اوليه آن بايد به صورت صفحه , ميله , لوله و يا قطعات آهنگري شده باشد و چنانچه به صورت درز جوش ساخته شوند مواد اوليه آن بايد لوله اي شكل باشد . در هر دو صورت مواد اوليه بايد از فولاد

آرام 11بوده كه تركيب شيميايي انواع مختلف آن در جدول شماره (1)  مشخص گرديده است .

.2-1-3 مواد اوليه بايد از طريق يكي از فرآيندهاي زير تهيه شوند:

:

1-2-1-3  . كوره رو باز با كوره زيمنس مارتين 12 .

.2-2-1-3 كوره قليايي 13 يا دمش اكسيژن

3-2-1-3 . كوره الكتريكي 14 .

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره1

مشخصه

محصول

مقدار عناصر بر حسب درصد وزنی

کربن

(حداکثر)

منگنز

فسفر

(حداکثر)

گوگرد

(حداکثر)

سیلیسیم

کرم

مولییدن

نیکل

مس

دیگر عناصر

WPB(1),(2),(3)

WPC(2),(3)

WP1

WP2-WP12b

WP11-WP11a

WP11b

WP22-WP22a

WP5

WP7

WP9

WPR

WP91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3(4)

0.35

.028

0.20

0.20

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.20

.08-.12

 

.29-1.06

.29-1.06

0.3-0.9

0.3-0.8

0.3-0.8

0.3-0.6

0.3-0.6

0.3-0.6

0.3-0.6

0.3-0.6

0.4-1.06

0.3-.06

0.05

0.05

0.045

0.045

0.04

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

0.045

0.02

0.058

0.058

0.045

0.045

0.04

0.03

0.04

0.03

0.03

0.03

0.05

0.01

حداقل 0.1

حداقل 0.1

0.1-0.5

حداکثر 0.6

0.5-1

0.5-1

حداکثر 0.5

حداکثر 0.5

0.5-1

0.25-1

--

0.2-0.5

--

--

--

.8-1.25

1-1.5

1-1.5

1.9-2.6

4-6

6-8

8-10

--

8-9.5

--

--

.44-.65

.44-.65

.44-.65

.44-.65

.87-1.1

.44-.65

.44-.65

.9-1.1

--

.85-1.05

 

 

 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.6-2.24

حداکثر 0.4

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

.75-1.25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

واتادیم

.18-.25

کلسیم

.06-.1

نیتروژن

.03-.07

المینیوم

حداکثر

0.04

 

 

2-3 . ابعاد :

يكي از ويژگيهاي مهم اين استاندارد , مشخص نمودن ابعاد كلي و فاصله بين مركز تا انتهاي اتصالات مي باشد . ابعاد اتصالات در جداول شماره 2 مشخص گرديده است .

. 1-2-3ابعاد زانويي:

 

 

 

 

 

شکل شماره 1

جدول شماره 2

اندازه(1)

اسمی لوله

(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

فاصله مرکز تا انتها(mm )

زانویی 90 درجه

A

زانویی 45 درجه

B

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

5

6

8

10

12

14

20

26

32

41

47

59

72

88

101

113

140

167

217

270

321

353

21

27

33

42

48

60

73

89

102

114

141

168

219

273

324

356

22

28

34

43

49

61

74

90

103

116

144

171

221

277

328

360

36

27

36

46

55

74

93

112

131

150

188

227

203

379

454

530

38

29

38

48

57

76

95

114

133

152

190

229

305

381

457

533

40

31

40

50

59

78

97

116

135

154

192

231

307

383

460

536

14

9

20

23

27

33

42

49

55

62

77

93

125

157

187

216

16

11

22

25

29

35

44

51

57

64

79

95

127

159

190

219

18

13

24

27

31

37

46

52

59

66

81

97

129

161

193

225

 

 

 

ادامه جدول 2

اندازه(1)

اسمی لوله

(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

فاصله مرکز تا انتها(mm )

زانویی 90 درجه

A

زانویی 45 درجه

B

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

16

18

20

22

24

403

454

503

554

605

406

457

508

559

610

410

461

514

565

616

607

683

759

835

911

610

686

762

838

914

613

689

765

841

917

251

283

315

340

378

254

286

318

343

381

257

289

321

346

384

1)Nominal pipe size

 

یاداوری: 1-ابعاد Aو B برای اندازه اسمی 3/4 میتواند بر اساس مندرجات جدول زیر باشد:

 

فاصله مرکز تا انتها(mm )

زانویی 90 درجه

A

زانویی 45 درجه

B

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

36

38

40

17

19

21

 

2 - اندازه های حداقل و حداکثر مشخص شده در جدول جهت رواداری زانویی های مختلف می باشد و برای در نظر گرفتن رواداری های یک زانویی به جدول شماره 11 مراجعه شود.

 

2-2-3 .ابعاد زانویی تبدیل:

 

شکل شماره2

جدول شماره 3

 

 

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی در پخ(mm )

حداقل

اسمی

حداکثر

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

32

41

47

59

72

88

101

113

140

167

217

270

321

353

403

454

503

554

605

33

42

48

60

73

89

102

114

141

168

219

273

324

356

406

457

508

559

610

34

43

49

61

74

90

103

116

144

171

221

277

328

360

410

461

514

565

616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره4

 

اندازه اسمی لوله(اینچ)

فاصله مرکز تا انتها(mm )

A

حداقل

اسمی

حداکثر

2*1 1/2

2*1 1/4

2*1

2 1/2*2

2 1/2*1 1/2

2 1/2*1 1/4

3*2 1/2

3*2

3*1 1/2

3 1/2*3

3 1/2*2 1/2

3 1/2*2

4*3 1/2

4*3

4*2 1/2

4*2

5*4

5*3 1/2

5*3

5*2 1/2

6*5

6*4

6*3 1/2

6*3

8*6

8*5

8*4

10*8

10*6

10*5

12*10

12*8

12*6

14*12

14*10

14*8

16*14

16*12

16*10

18*16

18*14

18*12

18*10

20*18

20*16

20*14

20*12

20*10

24*22

24*20

24*18

24*16

24*14

24*12

74

74

74

93

93

93

112

112

112

131

131

131

150

150

150

150

188

188

188

188

227

227

227

227

303

303

303

379

379

379

454

454

454

530

530

530

607

607

607

683

683

683

683

759

759

759

759

759

911

911

911

911

911

911

76

76

76

95

95

95

114

114

114

133

133

133

152

152

152

152

190

190

190

190

229

229

229

229

305

305

305

381

381

381

457

457

457

533

533

533

610

610

610

686

686

686

686

762

762

762

762

762

914

914

914

914

914

914

78

78

78

97

97

97

116

116

116

135

135

135

154

154

154

154

192

192

192

192

231

231

231

231

307

307

307

383

383

383

460

460

460

536

536

536

613

613

613

689

689

689

689

765

765

765

765

765

917

917

917

917

917

917

 

یاداوری: 1-اندازه های حداقل و حداکثر مشخص شده در جدول جهت رواداری زانویی های مختلف می باشد و برای در نظر گرفتن رواداری های یک زانویی به جدول شماره 11 مراجعه شود.

 

3-2-3 .ابعاد زانویی 180 درجه:

 

 

 

شکل شماره3

جدول شماره5

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

فاصله مرکز به مرکز(mm )

o

فاصله از سطح تا انتها(mm )

k

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 

20

26

32

41

47

59

72

88

101

113

120

167

217

270

321

353

403

454

503

554

605

21

27

33

42

48

60

73

89

102

114

141

168

219

273

324

356

406

457

508

559

610

 

22

28

34

43

49

61

74

90

103

116

144

171

221

277

328

360

410

461

514

565

616

69

50

69

88

107

145

184

222

260

298

374

450

603

752

904

1057

1209

1362

1514

1666

1819

76

57

76

95

114

152

191

229

267

305

381

457

610

762

914

1067

1219

1372

1524

1676

1829

83

64

83

102

121

159

198

236

274

312

388

464

617

772

924

1077

1229

1382

1534

1686

1839

41

36

49

63

76

99

125

152

177

203

255

306

407

511

612

704

806

907

1009

1111

1212

 

48

43

56

70

83

106

132

159

184

210

262

313

414

518

619

711

813

914

1016

1118

1219

55

50

63

77

90

113

139

166

191

217

269

320

421

525

626

718

820

921

1023

1125

1226

 

یاداوری:

1-اندازه بعد A برابر نصف( 1/2 ) بعدo می باشد.

2-برای تعین روا داری u (اختلاف هم سطح بودن دو انتها) به جدول شماره 11 رجوع شود.

3- ابعاد oو k برای اندازه اسمی 3/4 در صورت توافق سازنده  میتواند بر اساس مندرجات جدول زیر باشد:

فاصله مرکز به مرکز(mm )

o

فاصله از سطح تا انتها(mm )

k

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

69

76

  83

34

51

58

4- اندازه های حداقل و حداکثر مشخص شده در جدول جهت رواداری زانویی های مختلف می باشد و برای در نظر گرفتن رواداری های یک زانویی به جدول شماره 11 مراجعه شود.

 

 

 

 

4-2-3 -ابعاد سه راهی و چهار راهی:

 

 

شکل شماره4

 

 


 

جدول شماره6

اندازه

اسمی لوله

(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

فاصله مرکز تا انتها(mm )

خروجی

M

ورودی

C

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

20

26

32

41

47

59

72

88

101

113

140

167

217

270

321

353

403

454

503

554

605

21

27

33

42

48

60

73

89

102

114

141

168

219

273

324

356

406

457

508

559

610

22

28

34

43

49

61

74

90

103

116

143

171

221

277

328

360

410

461

512

565

616

23

27

36

46

55

62

74

84

92

103

122

141

176

214

251

276

302

340

378

416

429

25

29

38

48

57

64

76

86

95

105

124

143

178

216

254

279

305

343

381

419

432

27

31

40

50

59

66

78

88

97

107

126

145

180

218

257

282

308

346

384

422

435

23

27

36

46

55

62

74

84

92

103

122

141

176

214

251

276

302

340

378

416

429

25

29

38

48

57

64

76

86

95

105

124

143

178

216

254

279

305

343

381

419

432

27

31

40

50

59

66

78

88

97

107

126

145

180

218

257

282

308

346

384

422

435

یاداوری:

اندازه های حداقل و حداکثر مشخص شده در جدول جهت رواداری سه راهی و چهار راهی های مختلف می باشد و برای در نظر گرفتن رواداری های یک سه راهی و یا چهار راهی به جدول شماره 11 مراجعه شود.

 

 

 

5-2-3 .ابعاد سه راهی و چهارراهی تبدیل:

شکل شماره5

جدول شماره7

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطرهای خارجی سه راهی و چهارراهی تبدیل(mm )

فاصله مرکز تا انتها(mm )

ورودی

D

خروجی

d

ورودی

c

خروجی

M

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

1/2*1/2*3/8

1/2*1/2*1/4

3/4*3/4*1/2

3/4*3/4*3/8

1*1*3/4

1*1*1/2

1 1/4*1 1/4*1

1 1/4*1 1/4*3/4

1 1/4*1 1/4*1/2

1 1/2*1 1/2*1 1/4

1 1/2*1 1/2*1

1 1/2*1 1/2*3/4

1 1/2*1 1/2*1/2

2*2*1 1/2

2*2*1 1/4

2*2*1

 2*2*3/4

2 1/2*2 1/2*2

2 1/2*2 1/2*1 1/2

2 1/2*2 1/2*1 1/4

2 /12*2 1/2*1

3*3*2 1/2

3*3*2

20

20

26

26

32

32

41

41

41

47

47

47

47

59

59

59

59

72

72

72

72

88

88

21

21

27

27

33

33

42

42

42

48

48

48

48

60

60

60

60

73

73

73

73

89

89

22

22

28

28

34

34

43

43

43

49

49

49

49

61

61

61

61

74

74

74

74

90

90

16

13

20

16

26

20

32

26

20

41

32

26

20

47

41

32

26

59

47

41

32

72

59

17

14

21

17

27

21

33

27

21

42

33

27

21

48

42

33

27

60

48

42

33

73

60

18

15

22

18

28

22

34

28

22

43

34

28

22

49

43

34

28

61

49

43

34

74

61

23

23

27

27

36

36

46

46

46

55

55

55

55

62

62

62

62

74

74

74

74

84

84

25

25

29

29

38

38

48

48

48

57

57

57

57

64

64

64

64

76

76

76

76

86

86

27

27

31

31

40

40

40

40

40

59

59

59

59

66

66

66

66

78

78

78

78

88

88

23

23

27

27

36

36

46

46

46

55

55

55

55

58

55

49

43

68

65

62

55

81

74

25

25

29

29

38

38

48

48

48

57

57

57

57

60

57

51

44

70

67

64

57

83

76

27

27

31

31

40

40

40

40

40

59

59

59

59

62

59

53

46

72

69

66

59

85

78

ادامه جدول شماره 7

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطرهای خارجی سه راهی و چهارراهی تبدیل(mm )

فاصله مرکز تا انتها(mm )

ورودی

D

خروجی

d

ورودی

c

خروجی

M

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

3*3*1 1/2

3*3*1 1/4

3 1/2*3 1/2*3

3 1/2*3 1/2*2 1/2

3 1/2*3 1/2*2

3 1/2*3 1/2*1 1/2

4*4*3 1/2

4*4*3

4*4*2 1/2

4*4*2

4*4*1 1/2

5*5*4

5*5*3 1/2

5*5*3

5*5*2 1/2

5*5*2

6*6*5

6*6*4

6*6*3 1/2

6*6*3

6*6*2 1/2

8*8*6

8*8*5

8*8*4

8*8*3 1/2

10*10*8

10*10*6

10*10*5

10*10*4

12*12*10

12*12*8

12*12*6

12*12*5

14*14*12

14*14*10

14*14*8

14*14*6

16*16*14

16*16*12

16*16*10

16*16*8

16*16*6

18*18*16

18*18*14

18*18*12

18*18*10

18*18*8

20*20*18

20-*20*16

20*20*14

20*20*12

20*20*10

20*20*8

22*22*20

22*22*18

22*22*16

22*22*14

22*22*12

22*22*10

24*24*22

24*24*20

24*24*18

24*24*16

24*24*14

88

88

101

101

101

101

113

113

113

113

113

140

140

140

140

140

167

167

167

167

167

217

217

217

217

270

270

270

270

321

321

321

321

353

353

353

353

403

403

403

403

403

454

454

454

454

454

503

503

503

503

503

503

554

554

554

554

554

554

605

605

605

605

605

89

89

102

102

102

102

114

114

114

114

114

141

141

141

141

141

168

168

168

168

168

219

219

219

219

273

273

273

273

324

324

324

324

356

356

356

356

406

406

406

406

406

457

457

457

457

457

508

508

508

508

508

508

559

559

559

559

559

559

610

610

610

610

610

90

90

103

103

103

103

116

116

116

116

116

144

144

144

144

144

171

171

171

171

171

221

221

221

221

277

277

277

277

328

328

328

328

360

360

360

360

410

410

410

410

410

461

461

461

461

461

514

514

514

514

514

514

565

565

565

565

565

565

616

616

616

616

616

47

41

88

72

59

47

101

88

72

59

47

113

101

88

72

59

140

113

101

88

72

167

140

113

101

217

167

140

112

270

217

167

140

321

270

217

167

353

321

270

217

167

403

353

321

270

217

454

403

353

321

270

217

503

454

403

353

321

270

552

502

454

403

352

48

42

89

73

60

48

102

89

73

60

48

114

102

89

73

60

141

114

102

89

73

168

141

114

102

218

168

141

113

271

218

168

141

322

271

218

168

356

324

273

219

168

406

356

324

273

219

457

406

356

324

273

219

508

457

406

356

324

273

559

508

457

406

356

49

43

90

74

61

49

103

90

74

61

49

116

103

90

74

61

144

116

103

90

74

171

144

116

103

221

171

144

116

277

221

171

144

328

277

221

171

360

328

277

221

171

410

360

328

277

221

461

410

360

328

277

221

514

461

410

360

328

277

565

514

461

410

360

 

84

84

93

93

93

93

103

103

103

103

103

122

122

122

122

122

141

141

141

141

141

176

176

176

176

214

214

214

214

251

251

251

251

276

276

276

276

302

302

302

302

302

340

340

340

340

340

378

378

378

378

378

416

416

416

416

416

416

416

429

429

429

429

429

86

86

95

95

95

95

105

105

105

105

105

124

124

124

124

124

143

143

143

143

143

178

178

178

178

216

216

216

216

254

254

254

254

279

279

279

279

305

305

305

305

305

343

343

343

343

343

381

381

381

381

381

381

419

419

419

419

419

419

432

432

432

432

432

88

88

97

97

97

97

107

107

107

107

107

126

126

126

126

126

145

145

145

145

145

200

200

200

200

218

218

218

218

257

257

257

257

282

282

282

282

308

308

308

308

308

346

346

346

346

346

384

384

384

384

384

384

422

422

422

422

422

422

435

435

435

435

435

71

68

90

87

81

77

100

96

93

87

84

115

112

109

106

103

135

128

125

122

119

166

160

154

150

201

192

189

182

238

226

216

213

267

254

245

235

302

292

280

270

261

327

327

318

305

295

365

353

353

343

330

321

403

391

378

378

368

356

429

429

416

403

403

73

70

92

89

83

79

102

98

95

89

86

117

114

111

108

105

137

130

127

124

121

168

162

156

152

203

194

191

184

241

229

219

216

270

257

247

238

305

295

283

273

264

330

330

321

308

298

368

356

356

346

333

324

406

394

381

381

371

359

431

431

419

406

406

75

72

94

91

85

81

104

100

97

91

88

119

116

113

110

107

139

132

129

126

123

170

164

158

154

205

196

186

186

244

232

222

219

273

260

230

241

308

298

286

276

267

333

333

324

311

301

371

359

359

349

336

327

409

397

384

384

374

362

434

434

422

409

409

 


 

یاداوری:

1-اندازه خروجیMبرای اندازه ورودی بیش از12توصیه شده است.

2- اندازه های حداقل و حداکثر مشخص شده در جدول جهت رواداری سه راهی و چهار راهی های مختلف می باشد و برای در نظر گرفتن رواداری های یک سه راهی و یا چهار راهی به جدول شماره 11 مراجعه شود.

 

6-2-3 .ابعاد فلنج های اتصال رویهم

شکل شماره6

جدول شماره8

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

(1)و(4)

درازاF  (mm )

 

شعاع گوشه R

(mm )(2)

قطر اتصالی G

(mm )(3)

قطر خارجی بدنه(mm )

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی و حد اکثر

حداقل

اسمی و حد اکثر

حداقل

اسمی و حد اکثر

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

`5

6

8

20

26

32

41

47

59

72

88

101

112

140

167

217

21

27

33

42

48

60

73

89

102

114

141

168

219

22

28

34

43

49

61

74

90

103

116

142

169

221

74

74

100

100

100

150

150

150

150

150

201

201

201

76

76

102

102

102

152

152

152

152

152

203

203

203

78

78

104

104

104

104

104

104

104

104

205

205

205

2

2

2

4

5

7

7

9

9

9

9

11

11

3

3

3

5

6

8

8

10

10

10

10

12

12

34

42

50

63

72

91

104

126

139

156

185

215

269

35

43

51

64

73

92

105

127

140

157

186

216

270

20.55

25.88

32.61

41.38

47.47

59.54

72.24

88.11

100.81

113.51

140.51

167.49

218.29

22.76

28.09

34.59

43.59

49.94

62.38

75.34

91.34

104.04

116.66

144.35

171.02

277.19

 

ادامه جدول شماره8

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

(1)و(4)

درازاF  (mm )

 

شعاع گوشه R

(mm )(2)

قطر اتصالی G

(mm )(3)

قطر خارجی بدنه(mm )

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی و حد اکثر

حداقل

اسمی و حد اکثر

حداقل

اسمی و حد اکثر

10

12

14

16

18

20

22

24

270

321

353

403

454

503

554

605

273

324

356

406

457

508

559

610

277

328

360

410

461

514

565

616

252

252

302

302

302

302

302

302

254

254

305

305

305

305

305

305

256

256

308

308

308

308

308

308

11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

322

379

411

468

531

582

639

690

324

381

413

470

523

584

641

692

272.26

323.06

384.81

405.61

456.41

507.21

558.01

608.81

277.19

327.90

359.92

410.97

462.03

514.10

564.9

615.7

یاداوری:

1-درصورت استفاده از فلنج های مخصوص فشار بالاتر, درازای F اندازه های اسمی 12 و بیش از ان میتوانند افزایش یابد و این افزایش در صورت توافق بین خریدار و سازنده باید صورت پذیرد.

2-اندازه شعاع گوشه R با توجه به اندازه های فلنج های اتصال رویهم بر اساس استاندارد ملی ایران1 مشخص گردیده است.

3-قطر لبه اتصالی مظابق با ابعاد استاندارد سطح ماشینکاری شده مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره می باشد.سطح پشت لبه باید برای تطابق با سطح نشیمنگاه اتصالی ماشینکاری شود.

4-چنانچه قطعات اتصالی دارای سطوح ویزه ای از قبیل شیار, زبانه, دنده پیچ داخل و خارج باشد ضخامت لبه را باید بیشتر در نظر گرفت  و مقدار اضافه را نیز باید به میزان اصلی درازای F افزود.

5-حداقل ضخامت لبهT نباید کمتر از ضخامت دیواره اسمی لوله باشد.(برای محاسبه رواداری ها به جدول 11مراجعه شود.)

 

 

1-تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد ملی امریکا به شماره ASNI B16.5 رجوع شود.

 

 

 


 

7-2-3 .ابعاد در پوش(1):

 

شکل شماره7

جدول شماره9

ندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

درازا E

(mm )(2)

ضخامت دیواره مخصوص دارایD (mm )

درازاE1

(mm )(3)

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

1/2

3/4

1

1 1/2

1 1/4

2

2 1/2

3

3 1/2

4

5

6

8

10

12

10

26

32

41

47

59

72

88

101

112

140

167

217

270

321

11

27

33

42

48

60

73

89

102

113

141

168

219

272

324

12

28

34

43

49

61

74

90

103

116

144

171

221

277

328

21

21

34

34

34

34

34

47

60

60

69

82

95

120

145

25

25

38

38

38

38

38

51

64

64

76

89

102

127

154

29

29

42

42

42

42

42

55

68

68

83

96

109

144

159

3.71

3.91

4.55

4.85

5.08

5.54

7.01

7.62

8.08

8.56

9.53

10.97

12.70

12.70

12.70

21

21

34

34

34

40

47

60

72

72

82

95

120

145

171

25

25

38

38

38

44

51

64

76

76

89

102

127

152

178

29

29

42

42

42

48

55

68

80

80

96

109

132

159

185

ادامه جدول شماره9

ندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی در سطح

 پخ دار(mm )

D

درازا E

(mm )(2)

ضخامت دیواره مخصوص دارایD (mm )

درازاE1

(mm )(3)

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

14

16

18

20

22

24

352

402

452

503

554

605

356

406

457

508

559

610

360

410

461

514

565

616

158

171

196

222

247

260

165

178

203

229

254

267

172

185

210

236

261

274

12.70

12.70

12.70

12.70

12.70

12.70

184

196

222

247

247

297

191

203

229

254

254

305

198

210

236

261

261

312

یاداوری:

1-این نوع در پوش بیضی شکل و بر اساس شکل مشخس شده در استاندارد ملی ایران  بشماره میباشد.

2-طول  Eبرای در پوش های دارای ضخامت مساوی یا کمتر از مقادیر مندرج در ستون (ضخامت  مخصوص درازای E ) بکار می رود.

3-طول E1 Eبرای در پوش های دارای ضخامت بیش از مقادیر مندرج در ستون (ضخامت  مخصوص درازای E ) و برای اندازه های اسمی 22 و کمتر از ان به کار میرود.

4- اندازه های حداقل و حداکثر مشخص شده در جدول جهت رواداری درپوش های مختلف می باشد و برای در نظر گرفتن رواداری های یک درپوش به جدول شماره 11 مراجعه شود.

 

 

8-2-3 .ابعاد دو نوع تبدیل کج و مستقیم:

 

       

 

 

جدول شماره10

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی انتهای بزرگتر

D

(mm )

قطر خارجی انتهای کوچکتر

d

(mm )

درازای تبدیل

H

(mm )

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

3/4*1/2

3/4*3/4

1*3/4

1 1/2

1 1/2*1

1 1/4*3/4

1 1/4*1/2

1 1/2*1 1/4

1 1/2*1

1 1/4*3/4

1 1/4*1/2

2*1 1/2

2*1 1/4

2*1

2*3/4

2 1/2*2

2 1/2*1 1/2

2 1/2*1 1/4

2 1/2*1

2 1/2* 3/4

2 1/2*1/2

3*2 1/2

3*2

3* 1 1/2

3*1 1/4

 

26

26

32

32

41

41

41

47

47

47

47

59

59

59

59

72

72

72

72

72

72

88

88

88

88

 

27

27

33

33

42

42

42

48

48

48

48

60

60

60

60

73

73

73

73

73

73

89

89

89

89

 

28

28

34

34

43

43

43

49

49

49

49

61

61

61

61

74

74

74

74

74

74

90

90

90

90

 

20

16

26

20

32

26

20

41

32

26

20

47

41

32

26

59

47

41

32

26

20

72

59

47

41

 

21

17

27

21

33

27

21

42

33

27

21

48

42

33

27

60

48

42

33

27

21

73

60

48

42

 

22

18

28

22

34

28

22

43

34

28

22

49

43

34

28

61

49

43

34

28

22

74

61

49

43

 

36

36

49

49

49

49

49

62

62

62

62

74

74

74

74

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

 

38

38

51

51

51

51

51

64

64

64

64

76

76

76

76

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

 

40

40

53

53

53

53

53

66

66

66

66

78

78

78

78

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

 

 

 

ادامه جدول شماره10

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی انتهای بزرگتر

D

(mm )

قطر خارجی انتهای کوچکتر

d

(mm )

درازای تبدیل

H

(mm )

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

4* 3 1/4

4*3

4*2 1/2

4*2

4* 1 1/2

5*4

5*3 1/4

5*3

5*2 1/2

5*2

6*5

6*4

6* 3 1/2

6*3

6* 2 1/2

8*6

8*5

8*4

8*3 1/2

10*8

10*6

10*5

10*4

12*10

113

113

113

113

113

140

140

140

140

140

167

167

167

167

167

217

217

217

217

270

270

270

270

321

114

114

114

114

114

141

141

141

141

141

168

168

168

168

168

219

219

219

219

273

273

273

273

324

 

116

116

116

116

116

144

144

144

144

144

171

171

171

171

171

221

221

221

221

277

277

277

277

328

101

88

72

59

47

113

101

88

72

59

140

113

101

88

72

167

140

113

101

217

167

140

113

270

102

89

73

60

48

114

102

89

73

60

141

114

102

89

73

168

141

114

102

219

168

141

114

273

103

90

74

61

49

116

103

90

74

61

142

116

103

90

74

171

144

116

103

221

171

144

116

277

100

100

100

100

100

125

125

125

125

125

138

138

138

138

138

150

150

150

150

176

176

176

176

200

102

102

102

102

102

127

127

127

127

127

140

140

140

140

140

152

152

152

152

178

178

178

178

203

104

104

104

104

104

129

129

129

129

129

142

142

142

142

142

154

154

154

154

180

180

180

180

206

 

 

 

ادامه جدول شماره10

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی انتهای بزرگتر

D

(mm )

قطر خارجی انتهای کوچکتر

d

(mm )

درازای تبدیل

H

(mm )

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

حداقل

اسمی

حداکثر

12*8

12*6

12*5

14*12

14*10

14*8

14*6

16*14

16*12

16*10

16*8

18*16

18*14

18*12

18*10

20*18

20*16

20*14

20*12

22*20

22*18

22*16

22*14

24*22

24*20

24*18

24*16

321

321

321

353

353

353

353

403

403

403

403

454

454

454

454

503

503

503

503

554

554

554

554

605

605

605

605

324

324

324

356

356

356

356

406

406

406

406

457

457

457

457

508

508

508

508

559

559

559

559

610

610

610

610

328

328

328

360

360

360

360

410

410

410

410

461

461

461

461

514

514

514

514

565

565

565

565

616

616

616

616

217

167

140

321

270

217

167

356

321

270

217

403

353

321

270

454

403

353

321

503

454

403

353

554

503

454

403

219

168

141

324

273

219

168

356

324

273

219

406

356

324

273

457

406

356

324

508

457

406

356

559

508

457

406

221

171

144

328

277

221

171

360

328

277

221

410

360

328

277

261

410

360

328

514

461

410

360

565

514

461

410

200

200

200

327

327

327

327

353

353

353

353

378

378

378

378

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

505

203

203

203

330

330

330

330

356

356

356

356

381

381

381

381

508

508

508

508

508

508

508

508

508

508

508

508

206

206

206

333

333

333

333

359

359

359

359

384

384

384

384

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

1-      اندازه های حداقل و حداکثر مشخص شده در جدول جهت رواداری تبدیل های مختلف می باشد و برای در نظر گرفتن رواداری های یک تبدیل به جدول شماره 11 مراجعه شود.

.رواداريها :15

    

 .1-3-3  رواداريهاي تمام اتصالات در جدول شماره 11 مشخص گرديده است و جهت ابعاد اتصالات مشخص شده در جداول شماره 2 تا 10مورد استفاده قرار       مي گيرد .

2-3-3  . مشخص نمودن اعداد با اعشار , مستلزم سنجش دقيق با استفاده از وسايلي نظير ورنيه , ميكرومتر ) ريزسنج ,( وسايل الكترونيكي سنجش ابعاد و نظاير آن نمي باشد .

 

 

 

 

شکل شماره9

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره9

 

 

جدول شماره11

جدول رواداری ها

 

همه اتصالات

زانویی 45و90 درجه و سه راهی

 

تبدیلات

 

درپوش

 

زانویی

180درجه

 

فلانج اتصال روییهم

اندازه اسمی لوله(اینچ)

قطر خارجی

قطر داخلی1

ضخامت دیواره1

فاصله مرکز تا انتها

ابعاد

A,M,C,B

طول های

H,P

طول های

E

فاصله مرکز به مرکز

O

فاصله سطح تا انتها

K

 

اختلاف هم سطح بودن دو انتها

U

قطر

خارجی

 لبه

G

ضخامت لبه

T

شعاع گوشه لبه

R

قطر خارجی لوله فلانج

1/2-11/2

3-3 1/2

4

5-6

8

10

12-18

20-24

±1

±1

+2-1

+3-1

±2

+4-3

+4-3

+6-5

± 0.8

±1.6

±1.6

±1.6

±1.6

±3.2

±3.2

±4.8

حداقل

87.5

درصد

ضخامت

دیواره

اسمی

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±3

±3

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±3

±3

±4

±4

±4

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±10

±10

±10

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±7

±1

±1

±1

±1

±1

±2

±2

±2

+0-1

+0-1

+0-1

+0-1

+0-1

+0-2

+0-2

+0-2

+2-0

+2-0

+2-0

+2-0

+2-0

+2-0

+2-0

+2-0

+0-1

+0-1

+0-2

+0-2

+0-2

+0-2

+0-2

+0-2

جهت مشخص نمودن محدوده ابعاد به جدول 8 رجوع شود.

1-قطر داخلی و ضخامب اسمی دیواره می تواند به وسیله خریدار مشخص گردد.

 

- رواداری های گوشه ها

جدول شماره12

 

اندازه اسمی لوله

(اینچ)

رواداری های گوشه ها

(mm )

O

P

1/2-2

5-8

10-12

14-16

18-24

±1

±2

±3

±3

±4

±2

±4

±5

±7

±10

 

4-  . آماده كردن لبه اتصالات :

. 1-4-3 پخ هاي جوشكاري و قسمت تخت لبه در شكل شماره 10 مشخص گرديده است.

 

 

شکل شماره10

 

ب)پخ مرکب                                الف) پخ ساده

 

 

جدول شماره13

ضخامت اسمی دیواره(t )

آماده سازی لبه ها

مقادیر کمتر از x

بصورت تتخت وبدون پخ یا کمی پخ دار

مقادیر بین x و22 میلیمتر و شامل 22 میلیمتر

پخ ساده به سورت شکل 10-الف

مقادیر بیش از 22 میلیمتر

پخ مرکب به صورت شکل 10-ب

ملاحظات:

مقدار xبرای فولاد های کربنی و آلیاژی فریتی mm 5 و برای فولاد آلیاژی اوستنیتی mm 4 منظور شده است.

 

2-4-3 . انتقال از پخ جوشكاري به سطح خارجي اتصال و از قسمت تخت لبه به سطح داخلي آن كه در شكل شماره 11 مشخص گرديده , براساس نظر سازنده بوده مگر در مواردي كه در يادآوري شماره 4 شكل شماره 11 تصريح گرديده است و يا براساس سفارشات معين.

 

شکل شماره11

                                                                                            

 

يادآوري هاي مربوط به شكل شماره :11

ü    يادآوري -1 مقدار حداقل t در هر كدام از حالات زير صدق مي كند :

  • حداقل ضخامت ديواره مشخص شده لوله .
  • 0/875 برابر ضخامت اسمي ديواره لوله كه براي ضخامت ديواره لوله اي مشخص شده است كه رواداري آن كمتر از 12/5 درصد باشد .

ü    يادآوري - 2 حداكثر ضخامت انتهاي اتصالات به شرح زير مي باشد :

         چنانچه مبناي سنجش حداقل ضخامت ديواره باشد ,بيش از(   +4mmحداقل (t  یا       1/5 t min       

  • چنانچه مبناي سنجش , ضخامت اسمي ديواره باشد , بيش از حداقل (t

ü    يادآوري - 3  پخ جوش نشان داده شده در شكل , فقط براي مثال مي باشد .

ü    يادآوري در صورتي كه شيب حداكثر تعيين شده براي پخ با سطح خارجي تقاطع پيدا نكند بايد براي پخ طرح ديگري در نظر گرفت كه با خط چين در شكل شماره 11 مشخص گرديده است

 

 .5-3  ساخت :

1-5-3 .عمل شكل دادن و يا پتك كاري توسط چكش كاري 16    ,پرس كاري , سوراخ كاري ,17 فشاركاري  ,18 پرچ كاري  , 19نورد , خم كاري ,20 جوشكاري ذوبي , ماشين كاري و يا تلفيقي از دو يا چند روش عملياتي فوق الذكر مي تواند انجام شود . روش شكل دادن بايد به نحوي باشد كه هيچ گونه آسيبي به اتصالات وارد نيايد .

.2-5-3 تمام اتصالات جوشكاري شده در حين ساخت و پس از آن بايد مطابق با شرايط زير باشند :

  • بايد توسط جوشكار ماهر , جوشكاري شده و روش جوشكاري نيز براساس استاندارد معتبري باشد . 21
  • بايد براساس مندرجات بند 4-3اين استاندارد تحت عمليات حرارتي قرار گيرد .
  • سرتاسر طول جوشكاري شده براساس استاندارد معتبري 22 تحت آزمون پرتونگاري 23 قرار گيرد . بجاي آزمون پرتونگاري , اتصالات مي توانند تحت آزمون فراصوتي 24 براساس استاندارد معتبري قرار گيرند . پرتونگاري محل جوش انواع WPB , WPC , WP1 , WP12 , WP11 , WPR مي تواند قبل يا بعد از شكل دادن انجام شود

     پرتونگاري محل جوش انواع WP22 , WP5 و WP7 , WP9 بايد پس از      شكل دادن انجام شود .

.3 - 5-  3   محل جوش اتصالات بايد پرداختكاري شود .

 .4-5-3  همه سه راهي هايي كه به روش هاي شكل دادن سرد توليد مي شوند بايد تحت آزمون نفوذ مايع 25 و يا براده مغناطيسي 26 قرار گيرند كه اين آزمونها بايد براساس شرايط مندرج در بندهاي 3-10و 4-10 صورت گيرد . اين آزمونها بايد پس از عمليات حرارتي نهايي انجام و فقط سطوح ديواره جانبي سه راهي <