سه راه درزدار1/2x3/4 اینج
مدل كالا مختلف
نام (كد) اختصاری
شماره (باركد)
واحد شمارش عدد
نوع لوله درزدار
تعداد در هر كیسه 200
وزن
توضیحات


استاندارد3076 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

D:
M:
c:


AMSE B16.9
Reducing Tee ASME b16.9

D:26.7
C:29
M:29

© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :